drukowana dłoń 3d

Fundacja AKE Robotics

Realizuje zadania pożytku publicznego w postaci pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie społecznym, kulturowym, rehabilitacyjnym, naukowym oraz oświatowym.

badanie i rozwój

Opracowywanie nowych technologii i rozwiązań. 

EDUKACJA

Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, informacyjna i promocyjna

równe szanse

Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Upowszechnienie dostępu do najnowszych technologii dla osób niepełnosprawnych. Osiągnięcie rozsądnego poziomu cenowego oferowanych rozwiązań (poniżej 10 tys. zł za protezę).

Opracowanie protezy dłoni sterowanej za pomocą mięśni przedramienia z wykorzystaniem technologii druku 3D. Wykorzystanie jak największej ilości ogólnodostępnych produktów. 

Innowacyjne sterowanie opracowane przez firmę AKE Robotics pozwala zarządzać ruchami palców dłoni za pomocą opaski Myo, która rozpoznaje ruchy poszczególnych mięśni przedramienia. Proteza wydrukowana przez firmę WOLF cechuje się doskonałą jakością oraz niesamowitym stylem.

Firma AKE jest jednocześnie Fundatorem jak i głównym partnerem pod kątem opracowania innowacyjnego systemu sterowania protezą.

Partner Fundacji firma WOLF odpowiada za dobór materiałów oraz druk 3D elementów protezy.